Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Részlet az intézményvezető által készített írásbeli felterjesztésből, mellyel Mészáros Györgyné munkássága elismerése érdekében a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását indítványozta

 

Mészáros Györgyné Kovács Ágnes 1977-ben történelem-orosz nyelv szakos tanárként szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Pályakezdő pedagógusként a tunyogmatolcsi Általános Iskolában helyezkedett el, majd a lakóhelyéhez közelebb lévő Vámosoroszi község általános iskolájába került. Jelenlegi munkahelyén, a Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 1982. augusztus 16. óta dolgozik.

 

Mint kollégát évtizedek óta ismerem. Munkáját folyamatosan magas szakmai színvonalon végezte, minden időben igyekezett az új feladatoknak, kihívásoknak messzemenő mértékben megfelelni. Munkavégzését a magasfokú szakmai alázat és valamennyi partnere irányába kimutatott segítőkészség jellemezte. Pályája első éveiben szakos tanárként, napköziotthoni nevelőként és iskolai könyvtáros pedagógusként egyaránt tevékenykedett. A 90-es évek elején - az orosz nyelv tanításának megszűnésével - a német nyelv nyelvvizsgával történő tanítását is vállalta.

 

Oktató-nevelő munkája mellett számos egyéb feladatot végzett. Történelem szaktárgyi versenyeket szervezett, arra gyerekeket készített fel. Ötleteivel, javaslataival és a feladatok megvalósításával is folyamatosan segítette az iskolavezetés munkáját, a szakmai színvonal emelését.

 

Korábbi eredményes munkavégzése is indokolta, hogy 2005-ben a megüresedő igazgatóhelyettesi tisztség betöltésére Mészáros Györgynét kértem fel.

A 12 évi intézményvezető-helyettesi megbízatás teljesítését szintén csak a lelkiismeretes munkavégzés, a pedagógus szakma mély tisztelete, az iskola és a benne a gyerekek érdekének maximális figyelembe vétele jellemezte.

 

Szerepet vállalt több Európai Uniós projekt menedzselésében, illetve megvalósításában, az iskola mindennapi munkájának és ünnepeinek megszervezésében is. 12 éve át fáradhatatlanul tevékenykedett. pedagógusi és vezető munkássága alapján egyaránt javaslom Mészáros Györgyné számára a Pedagógiai Szolgálati Emlékérem adományozását.